Pillnitz


dezibelles – preisgekrönter a-cappella-Gesang aus Zürich | Tourneekonzert am Weinberg

Weinbergkirche
Bergweg 3
01326 Dresden-Pillnitz

Tickets zu 21 €, Erm. 15 € via Reservix.de (AK 23/17 €) und alle bekannten Konzertkassen

Datum: 05.05.2019 – 16 Uhr